publicerad: 2021  
själsliv själs­livet
själs|­liv·et
substantiv
sjä`lsliv
samman­fattningen av tanke-, känslo- och vilje­liv
barnens själs­liv
äv. något ut­vidgat
blommornas själs­liv
belagt sedan 1843