publicerad: 2021  
sjöfarare sjö­fararen, plural sjö­farare, bestämd plural sjöfararna
sjö|­far·ar·en
substantiv
sjö`farare
sär­skilt vid beskrivning av äldre förhållanden person som före­tar långa resor till sjöss
djärva sjö­farare som koloniserade Amerika
belagt sedan 1613
Sindbad sjö­fararen. Namn på gestalt i den arabiska sagosamlingen Tusen och en natt (800-talet och senare)