publicerad: 2021  
sjöstjärna sjöstjärnan sjöstjärnor
sjö|­stjärn·an
substantiv
sjö`stjärna
typ av tagg­huding med skiv­formig kropp, vanligen ut­dragen i fem armar el. fler, med rader av sugfötter på under­sidan
av en av­sliten arm kan en hel sjö­stjärna åter­bildas
belagt sedan 1730