publicerad: 2021  
stjärna stjärnan stjärnor
stjärn·an
substantiv
stjä`rna
1 lysande himla­kropp som består av brinnande gaser
en ljus­stark stjärna; en av­lägsen stjärna; solen är vår närmaste stjärna
ibland om alla lysande himla­kroppar ut­om solen och månen i informella samman­hang
stjärnhimmel; stjärnljus
blinkande stjärnor; navigera efter stjärnorna; solen, månen och stjärnorna; gå ut en mörk kväll och titta på stjärnorna; om man ser en stjärna falla får man önska sig något
det står/är skrivet i stjärnorna 1det är osäkertnär hon kommer hem från resan, det står skrivet i stjärnorna 2det är förut­bestämtdet stod skrivet i stjärnorna att just de två skulle träffas
en slocknad stjärna en framgångs­rik och berömd person som inte längre är aktivmusikalen handlar om en slocknad stjärna som lever på sina minnen
någons stjärna är i dalande det går ut­för med någonhans stjärna är i dalande efter en lång rad kassa­fiaskon
prisa sin lyckliga stjärna vara mycket tacksamde skadade kunde prisa sin lyckliga stjärna att de kommit undan med livet i behåll
se (sig) i stjärnorna efter något förgäves få leta efter någotaffären är skum och man kan se sig i stjärnorna efter kvittot
sikta mot stjärnorna sätta upp höga mål för sig självhon siktar mot stjärnorna och satsar på en karriär in­om teatern
sikta mot stjärnorna så når du träd­topparna sätt målet högt så upp­når du ett bättre resultatän om du har låga ambitioner
ta ner stjärnorna göra det omöjliga
under knapphetens kalla stjärna i fattigdomtrots årets idrottsliga fram­gångar lever föreningen under knapphetens kalla stjärna
vara född under en lycklig stjärna ofta ha tur
belagt sedan förra hälften av 1400-talet (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); fornsvenska stiärna; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. ste´lla, grek. aste´r 'stjärna'
2 figur eller före­mål med ett an­tal uddar i cirkel
en femuddig stjärna; en sex­uddig stjärna; en stjärna i toppen på jul­granen; konst­simmarna bildade en stjärna i mitten av bassängen
spec. som (symbolisk) belöning för god prestation
guldstjärna; ordensstjärna
få en stjärna; dela ut stjärnor
spec. äv. asterisk särsk. som symbol för kvalitet
femstjärnig
svampen har tre stjärnor och är allt­så mycket god
belagt sedan 1526
3 person som är framgångs­rik och berömd in­om visst om­råde
stjärnkock; stjärnreporter; stjärnroll; filmstjärna; idrottsstjärna; världsstjärna
han fick hoppa in när den ordinarie huvudrolls­innehavaren blev sjuk och blev stjärna över en natt
äv. försvagat om mycket duktig person (ofta den bästa i viss grupp)
lagets stjärna; hon är klassens stjärna
belagt sedan 1669
4 stjärn
belagt sedan 1346 (i sms., som hästnamn; (testamente upprättat av kaniken Henrik i Uppsala (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska stiärna 'pannhud'; jfr ur­sprung till stjärn
Stjärnorna vandra så fjärran.
Jorden är människans hem. Erik Blomberg, Människans hem (i Jorden, 1920)