publicerad: 2021  
strand stranden stränder
substantiv
smalt, svagt sluttande landområde i gränsområdet mellan land och vatten spec. i an­slutning till frilufts­bad
strandbryn; strandkant; strandäng; badstrand; flodstrand; havsstrand; sandstrand; sjöstrand; älvstrand
en lång­grund strand; älvens vänstra strand; ligga på stranden och sola; de drog upp båten på stranden; de promenerade längs stranden och plockade stenar; hon hörde vågorna slå mot stranden
äv. om större landområde
segla till en främmande strand
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform strontu (dat.), fornsvenska strand; gemensamt germanskt ord, besläktat med isl. strind 'sida; remsa'; av om­diskuterat urspr.