publicerad: 2021  
bolag bo­laget, plural bo­lag, bestämd plural bo­lagen
bo|­lag·et
substantiv
bo`lag
enhet för ekonomisk verksamhet som fungerar själv­ständigt i förhållande till sina ägare som skjuter till kapital enl. gemensamt av­tal och i vissa fall har begränsat ekonomiskt an­svar
ett statligt bo­lag; ett privat bo­lag; bilda bo­lag; bo­laget gick i konkurs; bo­lagets verk­ställande direktör; båten och sommar­stugan är skrivna på bo­laget; de flesta typer av bo­lag räknas som juridiska personer
sär­skilt aktiebolag
dotterbolag; holdingbolag; investmentbolag; moderbolag; produktionsbolag; världsbolag
börs­noterade bo­lag; bo­lagets ut­delning ökar i år; bo­laget planerar en ny­emission; bo­lagets halvårs­rapport är optimistisk; amerikanska bo­lag i olje­branschen
spec. var­dagligt i bestämd form sing. systembolag
SYN. system 3
köpa ut på bo­laget
enkelt bo­lag (huvud­typ av) bo­lag för viss, inte bokföringspliktig verksamhetbildat av två el. flera personer
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska bolagh 'gemensamt hus­håll; bo­lag'; till 2bo!! och 2lag!!