publicerad: 2021  
skapare skaparen, plural skapare, bestämd plural skaparna
skap·ar·en
substantiv
ska`pare
person som har skapat viss (värde­full) före­teelse
skaparglädje; skaparkraft
skapare (av något)
NN, skaparen av den stora dags­tidningen
spec. om Gud (ibland i mildare kraft­uttryck)
världens skapare; hon tackade sin skapare för att allt hade gått bra
du min skapare! herre­gud!du min skapare vilken värme­bölja!
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska skapare