publicerad: 2021  
sked skeden skedar
sked·en
substantiv
1 ett ät­verktyg som består av ett kupat blad på ett skaft och an­vänds för (mer el. mindre) flytande föda
JFR slev
en sked (något) en sked (med något)
äta med sked; duka med kniv, gaffel och sked; hon rörde i kaffe­koppen med skeden
äv. med ton­vikt på inne­hållet (ibland som ett ungefärligt mått)
han lyckades få i henne två skedar gröt; hon tog en sked honung i teet; en sked hostmedicin
ligga/sova sked ligga/sova till­sammans på sidan åt samma håll med böjda ben in­till var­andra
ta skeden i vacker hand an­passa sig till de rådande förhållandenaoch t.ex. dämpa sina krav: de har gått med förlust en längre tid och får nu ta skeden i vacker hand och genom­föra ned­skärningar
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska skedh; nord. ord med urspr. bet. 'kluvet trä­stycke'; jfr ur­sprung till skeda, skede, 1skida!!
2 vävsked
belagt sedan 1639