publicerad: 2021  
skeda skedade skedat
verb
ske`da
1 skilja (ädla metaller) från var­andra särsk. guld från silver
någon skedar något (från något) någon skedar några
belagt sedan 1534; jfr fornsvenska skedhe(vatn) 'sked(vatten)'; av lågtyska scheden eller tyska scheiden 'skilja'; jfr ur­sprung till avsked, 1besked!!, sked
2 ofta med partikelnupp lägga upp (portion) med sked
någon skedar (upp) något
hon skedade upp jordgubbssylt till gröten
belagt sedan 1995
3 ligga sked
några skedar
belagt sedan trol. 1990-talet
skedaskedande, skedning