publicerad: 2021  
skikta skiktade skiktat
verb
skik`ta
fördela i olika skikt
skikta något
stenen var skiktad; en skiktad drink
ofta bildligt dela upp i olika kategorier ofta efter kvalitet
serien var skiktad med 3–4 lag som gått ifrån de övriga
belagt sedan 1874
skiktaskiktning