publicerad: 2021  
skild skilt skilda
skil·da
adjektiv
1 som har varit gift men inte längre är det
frånskild; nyskild
skild (från någon)
hon är skild sedan många år
äv. som inte bor till­sammans med vissa (när­stående) personer
han arbetar på annat håll och känner att han är skild från familjen all­deles för mycket
belagt sedan 1734; till skilja
2 vanligen plur. varierande ibland med ton­vikt på mång­fald eller dylikt
skild (från något)
repstumpar för skilda behov; verksamheter av de mest skilda slag
äv. som inte är detsamma som något annat; särsk. i matematiska samman­hang
ett tal skilt från 0
gå skilda vägar se väg
råda skilda meningar om något se mening
belagt sedan 1826