publicerad: 2021  
skissera skisserade skisserat
verb
[skise´ra]
ibland med partikelnupp, utan större betydelse­skillnad ut­föra (i form av) skiss
JFR skissa
någon skisserar (upp) något/sats
någon skisserar (upp) något
någon skisserar (upp) sats
en vagt skisserad fond
äv. bildligt beskriva kort­fattat
hon skisserade (upp) en alternativ organisation
belagt sedan 1808; av ita. schizzare med samma betydelse; till skiss
skisseraskisserande, skissering