publicerad: 2021  
skjutjärnsintervju skjutjärns­intervjun skjutjärns­intervjuer
skjut·järns|­inter·vju·er
substantiv
skju`tjärnsintervju
intervju med direkta och ofta provocerande frågor särsk. i radio el. tv; vanligen med makt­havare, som genom intervju­tekniken förväntas komma av sig och kan­ske göra av­slöjanden
en skjutjärnsintervju (med någon) (om något/sats)
en skjutjärnsintervju (med någon) (om något)
en skjutjärnsintervju (med någon) (om sats)
belagt sedan 1963