publicerad: 2021  
skogsbryn skogs­brynet
skogs|­bryn·et
substantiv
[skok`s-]
om­råde i ut­kanten av större skog som gränsar mot öppen terräng
en liten stuga all­deles i skogs­brynet
belagt sedan ca 1710