publicerad: 2021  
botanik botaniken
bot·an·ik·en
substantiv
botani´k
vetenskapen om växterna
botanikprofessor; skogsbotanik
belagt sedan 1716; av grek. botanike´ (tekh´ne) 'växtkännedom', till botan´e 'gräs; växt; planta'