publicerad: 2021  
skrävla skrävlade skrävlat
verb
[skräv`-] el. [skrä`v-]
skryta ohämmat
skrävlare; skrävlig
någon skrävlar (med/om någon/något/sats)
någon skrävlar (med någon)
någon skrävlar (med något)
någon skrävlar (med sats)
någon skrävlar (om någon)
någon skrävlar (om något)
någon skrävlar (om sats)
han skrävlade gärna om sina fram­gångar hos kvinnor
belagt sedan 1749; till sv. dial. skräva 'ljuda sprucket; skrävla'; trol. av ljud­härmande urspr.
skrävlaskrävlande, skrävel