publicerad: 2021  
skygg skyggt skygga
adjektiv
som ogärna um­gås med andra människor ofta på grund av blyghet el. osäkerhet
skygg (för någon/något)
skygg (för någon)
skygg (för något)
han talade sällan med de andra och verkade all­mänt skygg
äv. om någon som und­viker spec. typ av människor
hon var skygg för fotografer
äv. om handling eller dylikt
de växlade skygga blickar
äv. om djur som ogärna visar sig (för människor)
skygga fåglar som mest håller till i de djupa skogarna
skygg som en hind mycket skyggden forna världs­stjärnan är skygg som en hind och säger all­tid nej till att bli intervjuad
belagt sedan 1599 (om djur); 1630 om människor; sv. dial. skygg, skjugg; nära besläktat med lågtyska schuwe 'skygg'; jfr ur­sprung till 3sky