publicerad: 2021  
skymfa skymfade skymfat
verb
skym`fa
ut­sätta för skymf
någon skymfar någon/något
någon skymfar någon
någon skymfar något
han skymfade honom genom att kalla honom "fascist"; skymfande till­mälen
belagt sedan 1661; jfr ur­sprung till skymf
skymfaskymfande, skymfning, skymf