publicerad: 2021  
skåda skådade skådat
verb
skå`da
något hög­tidligt el. skämtsamt ut­om i vissa ut­tryck (få) se
någon skådar någon/något (någonstans)
någon skådar någon (någonstans)
någon skådar något (någonstans)
en sällan skådad rusning efter biljetter; den gamla stads­kärnan var en njutning att skåda; den största publik hon någon­sin skådat
äv. bildligt
skåda sanningen i vit­ögat; skåda in i fram­tiden
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska skuþa, skoþa; nord. ord med grundbet. 'betrakta; under­söka'; besläktat med engelska show 'visa'
skådaskådande