publicerad: 2021  
1skål skålen skålar
skål·en
substantiv
1 runt, djupt kärl för mat eller dryck
JFR bunke
keramikskål; salladsskål
en skål (något) en skål (med något)
en stor skål (med) jord­gubbar
äv. om före­mål med liknande form men annan funktion
dopskål; vågskål
blommorna vände sina skålar mot solen
mellan skål och vägg i familjära eller inofficiella samman­hangdå man kan tala fritt: hans samhälls­kritik bemöts sällan i öppen debatt av makt­havarna själva men där­emot kan han få med­håll mellan skål och vägg
belagt sedan mitten av 1300-talet (Östgöta-Lagen); fornsvenska skal 'viktskål; dryckesskål'; gemensamt germanskt ord, besläktat med skal; idiomet mellan skål och vägg (1657) urspr. konkret om en sal där gästerna satt ut­med väggen vid lång­bord med dryckes­kärl
2 sam­fällt drickande av (alkohol­haltig) dryck som hälsning, till någons/någots ära m.m.
skåltal; duskål
en skål (för någon/något)
en skål (för någon)
en skål (för något)
han ut­bringade en skål för värdinnan; tal och skålar av­löste var­andra kvällen igenom
äv. med tanke på glasets inne­håll
dricka en skål; dricka NN:s skål
belagt sedan 1566
2skål
interjektion
nu dricker vi sam­fällt! ofta med av­seende på alkohol; ibland med an­givande av an­ledningen
skål och väl­komna!; skål och tack!; skål på dig!; skål för brud­paret!
belagt sedan 1614