publicerad: 2021  
skålgrop skål­gropen skål­gropar
skål|­grop·en
substantiv
skå`lgrop
liten grop som huggits in i sten ofta i an­slutning till häll­ristning och i magiskt syfte
SYN. älvkvarn
i Norden höggs skål­gropar bara under brons­åldern
belagt sedan 1915