publicerad: 2021  
talang talangen talanger
tal·ang·en
substantiv
talang´
med­född lätthet att till­ägna sig viss färdighet särsk. på det konstnärliga el. det idrottsliga om­rådet; ibland med an­tydan om bara ytlig begåvning
berättartalang; skådespelartalang
talang (för något/att+verb)
talang (för något)
talang (för att+verb)
en oanad talang; en dold talang; hon har talang för pianospel; en lat spelare som lever en­bart på sin talang
äv. om mot­svarande person
supertalang
en ung talang; en av de stora talangerna i juniorlaget
belagt sedan 1717; av franska talent med samma betydelse; av lat. talen´tum, grek. tal´anton 'vikt; penning­summa'; jfr ur­sprung till talent