publicerad: 2021  
skålpund skål­pundet, plural skål­pund, bestämd plural skål­punden
skål|­pund·et
substantiv
skå`lpund
historiskt en äldre vikt­enhet ca 425 g
ett skålpund (något) ett skålpund (med något)
ett skål­pund såpa
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska skalpund, urspr. 'pund som upp­vägs med viktskål'; jfr ur­sprung till pund, 1skål!!