publicerad: 2021  
skärgårdskryssare skärgårds­kryssaren, plural skärgårds­kryssare, bestämd plural skärgårdskryssarna
skär·gårds|­kryss·ar·en
substantiv
[∫ä`r-] el. [∫är`-]
typ av lång, smal, vek segel­båt med låga bord vanligen anv. för tävling och för inom­skärs­segling
belagt sedan 1908