publicerad: 2021  
ångare ångaren, plural ångare, bestämd plural ångarna
ång·ar·en
substantiv
ång`are
ångdrivet far­tyg särsk. av äldre typ; vanligen inte om far­tyg med ång­turbin­drift
fraktångare; kustångare; lyxångare
ångaren Bohus­län
ofta om mindre passagerar­fartyg oavsett framdrivnings­sätt
skärgårdsångare
de tog ångaren ut till Vaxholm
belagt sedan 1841