publicerad: 2021  
1skärm skärmen skärmar
skärm·en
substantiv
1 skiv­liknande, plant eller välvt före­mål som an­vänds som skydd t.ex. mot stark ljusstrålning, stänk el. in­syn
golvskärm; lampskärm; stänkskärm; vikskärm; vindskärm
han ställde en skärm fram­för sängen
äv. om liknande, ut­skjutande del fram­till på huvud­bonad
skärmkeps; skärmmössa
äv. om liknande an­ordning med annan funktion
skärmutställning
skärmar med barnens färg­glada teckningar var upp­ställda i gymnastiksalen
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska skärmber 'skärm; skärmtak'; av lågtyska scherm 'skyddstak; skyddsvägg'; trol. besläktat med 2skära!!; jfr ur­sprung till beskärma
2 elektronisk visnings­yta
JFR display
äv. något ut­vidgat
skärmdump; skärmtid; datorskärm; mobilskärm
en spricka i skärmen på telefonen; jobbet gör att de sitter fram­för en skärm hela dagen
belagt sedan 1904
2skärm skärmet
skärm·et
substantiv
ålderdomligt ut­om i sammansättn. skydd
skärmblad; skärmfjäll
(under någons) skärm
han tog dem under sitt skärm
belagt sedan 1541; av samma urspr. som 1skärm!!