publicerad: 2021  
sladd sladden sladdar
sladd·en
substantiv
1 elektrisk ledning (inne­sluten i isolerande material) som löper mellan el­uttag och apparat, lampa eller dylikt
sladdhållare; förlängningssladd; lampsladd; telefonsladd
sätta i sladden; dra ur sladden; hon snubblade över sladdarna på golvet
belagt sedan 1916; trol. av lågtyska sladd 'rest; liten mängd; trasa'; av ovisst urspr.
2 (lös) ända av lina
JFR tamp
de lade sladden i en fin spiral
äv. bildligt om den sista delen av något
JFR kö 2
kolonnens sladd
komma på sladden komma bland de sistahan sprang allt vad han orkade men kom än­då på sladden
belagt sedan 1730
3 (oavsiktlig) glidning åt sidan med for­don vars hjul förlorat väg­greppet
hon fick en sladd vid in­bromsningen
ofta äv. om kontrollerad så­dan glidning, t.ex. vid utförs­åkning på skidor
sladdsväng
sladden regleras genom ökad eller minskad fram- och utåt­vikt
belagt sedan 1935; till sladda 1
4 ett jordbruks­redskap för ut­jämning av åker­jorden
plansladd; slätsladd
äv. om liknande redskap för utplaning av grus­väg
vägsladd
belagt sedan 1577; sv. dial. slad(d), nära besläktat med sv. dial. slada 'driva om­kring', no. dial. slada 'luta svagt'