publicerad: 2021  
slankvecka slankveckan slankveckor
slank|­veck·an
substantiv
slank`vecka
historiskt fri vecka som tjänste­folk hade rätt till i sam­band med byte av tjänst
(i/under) slankveckan
(i) slankveckan
(under) slankveckan
belagt sedan 1880; till sv. dial. slanka 'vandra om­kring sysslo­lös'; nära besläktat med 1slinka!!