publicerad: 2021  
slant slanten slantar
slant·en
substantiv
1 (mindre värde­fullt) mynt
JFR peng
kopparslant; silverslant
barnen fick var sin slant att köpa godis för
äv. om viss summa pengar
en sparad slant; kameran kostade en rejäl slant; ringen kostade sina modiga slantar
för hela slanten ute­slutandeunder skolans vegetariska vecka var det grön­saker för hela slanten
hålla i slantarna vara sparsamföreningens kassör såg till att hålla i slantarna
singla slant kasta ett mynt och låta ett av­görande bero på vilken sida som hamnar upp­åtde singlade slant om vem skulle köra första sträckan hem
vara slagen till slant mindre brukligtvara hjälp­lös eller besegrad
vända (och vrida) på slantarna vara försiktig med ut­gifternade fick vända och vrida på slantarna för att få ekonomin att gå ihop varje månad
belagt sedan 1645; trol. samma ord som sv. dial. slant 'trasa', till slanta 'dingla'; besläktat med slinta; idiomet vara slagen till slant (1845) till ord­språket den som är slagen till slant blir aldrig en daler, ung. 'den som är fattig eller obegåvad kommer sig sällan upp här i världen'
2 typ av långt, styvt met­spö särsk. anv. vid metning av gädda
slantfiske; slantkrok
belagt sedan 1673; trol. till sv. dial. slanta 'dingla (upp och ner)'; jfr ur­sprung till slant!!