publicerad: 2021  
slapp slappt slappa
adjektiv
(allt­för) av­spänd och mjuk
hennes händer låg slappa på lakanet; han började bli lite slapp i hullet
äv. slö, kraft­lös fysiskt el. psykiskt
en slapp finanspolitik; en slapp upp­fostran; hon kände sig slapp efter förkylningen
belagt sedan 1642; besläktat med sv. dial. slapa 'släpa; gå makligt' och med tyska schlafen 'sova'; jfr ur­sprung till slaf, slafa