publicerad: 2021  
slapphänt neutrum slapp­hänt, bestämd form och plural slapp­hänta
slapp|­hänt
adjektiv
slapp`hänt
släpphänt
slapphänt (med/mot någon)
slapphänt (med någon)
slapphänt (mot någon)
belagt sedan 1890