publicerad: 2021  
1slip slipen slipar
slip·en
substantiv
[sli´p] el. [slip´]
bädd för upphalning av båtar och mindre far­tyg
sliptagen
belagt sedan 1872; av engelska slip(s) med samma betydelse; till slip 'glida'; jfr ur­sprung till slippa
2slip slipen el. slippen, plural slipar el. slippar
slip(p)·en
substantiv
[slip´]
tunt papper med av­tryck från konto­kort och upp­gift om in­köp
JFR kvitto
äv. ut­vidgat om skriftligt bevis på att transaktion har ägt rum
kontokortsslip; kortslip
belagt sedan 1993; av engelska slip 'remsa'