publicerad: 2021  
1slutpoäng slut­poängen, plural slut­poäng, bestämd plural slut­poängen
substantiv
slu`tpoäng
poängantal som upp­nåtts när match är slut eller vid slutet på tävlingssäsong eller dylikt
vid lika slut­poäng ska placeringen av­göras genom mål­skillnad
belagt sedan 1883
2slutpoäng slut­poängen slut­poänger
substantiv
slu`tpoäng
av­slutande (roande) vändning som egentligen ut­gör det väsentliga i en historia eller dylikt
en moralisk slut­poäng; ett genom­arbetat tal med en fyndig slut­poäng
belagt sedan 1901