publicerad: 2021  
slutrim slut­rimmet, plural slut­rim, bestämd plural slut­rimmen
slut|­rimm·et
substantiv
slu`trim
typ av rim som bygger på lika­lydande ord(slut) särsk. om sådant rim i versradens slut
JFR uddrim
belagt sedan 1782