publicerad: 2021  
slå av slog slagit, presens slår
slag·it av
verb
slå a´v
1 stänga av
avslagning; avslående
någon slår av något
slå av radion
belagt sedan 1915
2 minska
någon slår av (tal) (något)
slå av på takten
spec. vid försäljning eller dylikt
han slog av 10 % på priset
belagt sedan 1425 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska sla af