publicerad: 2021  
slå fast slog slagit, presens slår
verb
slå fas´t
något formellt äv. fast sammansättn., se fastslå på­stå bestämt
någon slår fast något/sats
någon slår fast något
någon slår fast sats
tidningen slog fast att den försvunne svenske diplomaten levde
äv. bestämt hävda före­komst av
ut­redningen har slagit fast behovet av genom­gripande reformer
belagt sedan 1875
slå fastfastslående, fastslagning