publicerad: 2021  
slå över slog slagit, presens slår
verb
slå ö´ver
1 (ofrivilligt) slå runt
någon slår över
en av hopparna slog över och landade på rygg
äv. bildligt gå till över­drift särsk. genom affekterat upp­trädande
han är rolig men ibland slår han över
belagt sedan 1888
2 (gå upp i falsett och) brista om röst (el. om person, med tanke på detta)
någon/något slår över
någon slår över
något slår över
belagt sedan 1883
3 (hastigt) förändras
något slår över i/till något
något slår över i något
något slår över till något
slå över till sin mot­sats
belagt sedan 1644
slå överöverslag