publicerad: 2021  
slå till slog slagit, presens slår
slag·it till
verb
slå till´
1 ge (någon) ett slag
någon slår till någon (någonstans)
hon slog till honom i an­siktet
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska sla til
2 gå till an­fall
någon slår till
fienden slog till i gryningen
äv. bildligt
något slår till
halkan kan slå till i natt igen
belagt sedan ca 1520 Peder Månssons skrifter (Nordling)
3 snabbt bestämma sig för något
någon slår till
hon slog till när priset sänktes med ett par tusen
belagt sedan 1729
4 in­gripa snabbt och över­raskande mot miss­tänkt verksamhet
någon slår till (mot någon/något)
någon slår till (mot någon)
någon slår till (mot något)
polisen slog till mot en lägenhets­bordell
belagt sedan 1899