publicerad: 2021  
småkyrka småkyrkan småkyrkor
små|­kyrk·an
substantiv
små`kyrka
kyrka (vanligen) i nytt bostads­område ibland finansierad på fri­villig väg
belagt sedan 1664