publicerad: 2021  
lantbruk lant­bruket, plural lant­bruk, bestämd plural lant­bruken
lant|­bruk·et
substantiv
lan`tbruk
yrkes­mässig växtodling och hus­djurs­skötsel för produktion av föda
lantbruksredskap; lantbruksskola
ekologiskt lant­bruk; driva lant­bruk; många bönder kombinerar lant­bruk med skogs­skötsel
äv. jordegendom
familjelantbruk; smålantbruk
ett lant­bruk på 50 tunn­land
belagt sedan 1669