publicerad: 2021  
smäktande ingen böjning
smäkt·ande
adjektiv
smäk`tande
som vittnar om eller ut­trycker intensiv längtan
smäktande svarta ögon; en smäktande kärleks­ballad
belagt sedan 1799
Ack, ensam i kvällen den sena
jag slåss med en smäktande vals. Nils Ferlin, En valsmelodi (i En död­dansares visor, 1930)