publicerad: 2021  
smälek smäleken
smä·lek·en
substantiv
smä`lek
grovt ned­sättande behandling som någon tvingas ut­stå; ofta hån el. förakt
de fick lida smälek för sin tro
ibland äv. nesa
smäleken att förlora mot jumbolaget
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska smäleker; till lågtyska smelik 'skamlig; skändlig'; besläktat med små