publicerad: 2021  
smärtgräns smärt­gränsen smärt­gränser
smärt|­gräns·en
substantiv
smärt`gräns
övre gränsen för att inte känna smärta
smärtgränsen (för någon/något)
smärtgränsen (för någon)
smärtgränsen (för något)
hennes kropp var spänd ända till smärt­gränsen
äv. om övre gränsen för när smärta är ut­härdlig
äv. bildligt, vanligen om övre gränsen för vad som är ut­härdligt
efter flera år av oavbruten standardsänkning hade barn­familjerna nått smärt­gränsen; in­skränkning av strejkrätten – där gick smärt­gränsen för LO-medlemmarna
belagt sedan 1947