publicerad: 2021  
förnimmelse förnimmelsen förnimmelser
för·nimm·els·en
substantiv
förnimm´else
något man (vagt) upp­fattat med sinnena vanligen på obestämt sätt el. med känsel-, smak- el. luktsinnet
hörselförnimmelse; smärtförnimmelse; yrselförnimmelse
en förnimmelse (av/om något/att+verb/sats)
en förnimmelse (av något)
en förnimmelse (av sats)
en förnimmelse (av att+verb)
en förnimmelse (om något)
en förnimmelse (om sats)
en förnimmelse (om att+verb)
förnimmelser av hunger och törst
äv. sär­skilt psykologi ett sinnes­organs reaktion på en retning
äv. all­männare känsla
hon hade en vag förnimmelse om att en fara hotade
belagt sedan ca 1820