publicerad: 2021  
snitsel snitseln snitslar
snitsl·ar
substantiv
[snit`s-] äv. [snit´s-]
1 ofta plur. smal (färgad) pappersremsa som an­vänds för att ut­märka spår i terrängen t.ex. vid skid­åkning
fem­kilometers­banan var ut­märkt med blåa snitslar
ibland äv. om mer permanent markering
äv. smal remsa av socker­beta
betsnitsel; sockersnitsel
belagt sedan 1868; av tyska Schnitzel 'av­skuret stycke'
2 schnitzel
belagt sedan 1883