publicerad: 2021  
1snitt snittet, plural snitt, bestämd plural snitten
snitt·et
substantiv
1 resultat av skärning i eller genom något ofta upp­kommet genom snabbt drag med kniv
snittyta; längdsnitt; ympsnitt
skär några sneda snitt innan brödet sätts in i ugnen
spec. in­om kirurgin
snittförlossning; kejsarsnitt
lägga ett snitt
äv. om ut­skuren skiva eller dylikt, sär­skilt i vetenskapliga samman­hang
ta ett snitt för mikroskopering
äv. om (bild fram­ställd med hjälp av) en konstnärlig teknik var­vid bilder åstad­koms genom utskärning i något material vanligen i sammansättn.
äv. om jämnskuren kant på bladen i bunden bok vanligen i sammansättn.
gyllene snittet delning av en sträcka så att den mindre del­sträckans längd förhåller sig till den störres som den större del­sträckans längd till hela sträckangyllene snittet an­vänds t.ex. av arkitekter och konstnärer, men även i naturen finns skapelser med dessa proportioner
belagt sedan 1628; av tyska Schnitt 'in­skärning; av­skuret stycke; fason'; bildn. till snida
2 tvärsnitt vanligen abstrakt
ett snitt genom befolkningen visar ...
äv. genomsnitt
i snitt brukade det komma 1 000 personer på matcherna
belagt sedan 1960
3 utformning särsk. av kläder, med tanke på till­skärnings­sätt
en kavaj i figur­nära snitt
äv. bildligt sort, slag
en gentle­man av äldre snitt
belagt sedan 1731
2snitt snitten snittar
snitt·en
substantiv
ofta plur. liten, finare smör­gås
det bjöds på snittar och vin i träd­gården
belagt sedan 1976