publicerad: 2021  
snobberi snobberiet snobberier
snobb·eri·et
substantiv
snobberi´
det att vara snobbig särsk. intellektuellt
snobberi (med någon/något/att+verb)
snobberi (med någon)
snobberi (med något)
snobberi (med att+verb)
andligt snobberi; det blev lite av snobberi att säga att man inte vet
belagt sedan 1861