publicerad: 2021  
snyltväxt snylt­växten snylt­växter
snylt|­växt·en
substantiv
snyl`tväxt
parasitisk växt
JFR parasit
svampar, snärjor, mistlar och andra snylt­växter
belagt sedan 1832