publicerad: 2021  
snärja in sig snärjde snärjt, presens snärjer
verb
snärja in´ sig
vrida sig så att ett trassligt läge upp­står
insnärjd
någon/något snärjer in sig (i något)
någon snärjer in sig (i något)
något snärjer in sig (i något)
sär­skilt bildligt in­veckla sig i svårigheter i sam­band med diskussion, förhör och dylikt
han snärjde in sig i mot­sägelser
belagt sedan 1691
snärja in siginsnärjande, insnärjning