publicerad: 2021  
sonar sonarn
sonarn
substantiv
[så´-]
avstånds- och djup­mätning med hjälp av eko­lod
äv. om mot­svarande apparat
främmande ubåtar registrerades med en aktiv sonar
belagt sedan 1960; av engelska sonar med samma betydelse, till sound navigation (and) ranging 'navigation och avståndsbedömning med hjälp av ljud'